^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

                                                       Αξεσουάρ Μπάνιου Larsd

                                                                     Σειρά STAR

                                                                            

            Σαπουνοθήκη πάγου                                                                              Ποτηροθήκη πάγου

            ΚΩΔ: 118801 Xρωμέ                                                                                ΚΩΔ: 118802 Xρωμέ

    ΚΩΔ: 740002 Αντ/κό κρύσταλλο                                                             ΚΩΔ: 740001 Αντ/κό κρύσταλλο

                                                                            

                    Άγγιστρο                                                                                 Ντισπένσερ υγρού σάπωνος

             ΚΩΔ: 118808 Xρωμέ                                                                          ΚΩΔ: 118888 Επικαθήμενο
                                                                                                                           ΚΩΔ: 118988 Τοίχου

                                                                                    

                      Κρίκος                                                                                          Χαρτοθήκη ανοιχτή

             ΚΩΔ: 118804 Xρωμέ                                                                               ΚΩΔ: 118809 Xρωμέ

 

                                                                            

          Πετσετοθήκη μονή 60 cm                                                                      Πετσετοθήκη διπλή 60 cm

             ΚΩΔ: 118806 Xρωμέ                                                                              ΚΩΔ: 118807 Xρωμέ

 

                                                                            

              Χαρτοθήκη κάθετη                                                                               Χαρτοθήκη με καπάκι

             ΚΩΔ: 118805 Xρωμέ                                                                               ΚΩΔ: 118886 Xρωμέ

 

                                                                            

         Σαπουνοθήκη συρμάτινη                                                                                Σπογγοθήκη

             ΚΩΔ: 118882 Xρωμέ                                                                              ΚΩΔ: 118803 Xρωμέ

 

                                                                            

           Σπογγοθήκη 20χ12χ3Η                                                                           Σπογγοθήκη Χρωμέ

             ΚΩΔ: 744510 Xρωμέ                                                                            ΚΩΔ: 740300 30χ12χ9Η
                                                                                                                        ΚΩΔ: 740400 40χ12χ9Η

 

                                                                            

            Λαβή & σπογγοθήκη                                                                               Λαβή 25 cm (INDA)

     ΚΩΔ: 118887 Xρωμέ 43χ22χ12Η                                                                     ΚΩΔ: 110490 Xρωμέ

Copyright 2021  Πετρόπουλος Πέτρος