^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Κολώνες Ντους

                                                                     Teorema

                                                                            

                ΚΟΛΩΝΑ ΝΤΟΥΣ                                                                                    ΚΟΛΩΝΑ ΝΤΟΥΣ

    LiLLo με μπαταρία,τηλέφωνο ντους                                                         TONDA με μπαταρία, τηλέφωνο ντους,
                 & κεφαλή ντους                                                               κεφαλή ντους ΑΒS (Στρογγυλή ή τετράγωνη)

             KΩΔ: 198270 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 112030 Xρωμέ

                                                                            

               ΚΟΛΩΝΑ ΝΤΟΥΣ                                                                                     ΚΟΛΩΝΑ ΝΤΟΥΣ

            GARDEN με μπαταρία,                                                                            CHICAGO με μπαταρία,

     τηλέφωνο ντους,κεφαλή ντους                                                                       τηλέφωνο ντους,κεφαλή ντους

             KΩΔ: 690350 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 690550 Xρωμέ

                                                                                  

       ΣΤΗΛΗ ΝΤΟΥΣ - ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ                                                               ΣΤΗΛΗ ΝΤΟΥΣ - ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
       20 χ 148H , Με μηχανισμό Sedal                                                             19 χ 161H , Με μηχανισμό Sedal

       • Υλικό κατασκευής                                                                               • Υλικό κατασκευής αλουμίνιο
       ανοξείδωτο ατσάλι (S/S 304)                                                                  • Τηλέφωνο ντους με σπιράλ 1.75 m
       • Τηλέφωνο ντους με σπιράλ 1.45 m                                                        • 2 πλευρικά ντους σώματος
       • 6 πλευρικά ντους σώματος                                                                   • 1 κάθετο ντους
       • 1 κάθετο ντους                                                                                    • 5 επιλογές ροής (ταυτόχρονη ή
       • Καταρράκτης                                                                                      μεμονωμένη χρήση των ντους)
       • 4 επιλογές ροής                                                                                  • Αναμεικτική μπαταρία
       • Αναμεικτική μπαταρία                                                                          • Πίεση νερού 6 bar
       • Πίεση νερού 6 bar

                                                                                                                   KΩΔ: 103100 Xρωμέ

      KΩΔ: 103105 Xρωμέ                                                                               KΩΔ: 103101 (Σετ στήριξης για

                                                                                                                   γωνιακή τοποθέτηση)                 

 

ISA

                                                                     Σειρά CUBE

                                                                            

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ & ΜΠΙΝΤΕ Α/Β                                                     ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ με στήριγμα

              KΩΔ: 752210 Xρωμέ                                                                               KΩΔ: 752200 Xρωμέ

          ΚΩΔ: 729805 Μηχανισμός                                                                        ΚΩΔ: 729805 Μηχανισμός

 

Eurorama

                                                                     Σειρά BLOG

                                                                            

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ                                                                  ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΥΨΗΛΗ Α/Β 

                με βαλβίδα κλίκερ

              KΩΔ: 135309 Xρωμέ                                                                               KΩΔ: 135309P Xρωμέ

                                                                            

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ                                                                            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 

                    με στήριγμα                                                                                   εντοιχισμού με TechnoBox

             KΩΔ: 135200 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 135900 Xρωμέ

                                                                            

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ με στήριγμα                                                             ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ Α/Β

              KΩΔ: 135150 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 135359 Xρωμέ

 

Art Design

                                                                     Σειρά BLITZ

                                                                            

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ                                                                      ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ υψηλή 

              KΩΔ: 141309 Xρωμέ                                                                                KΩΔ: 141309P Xρωμέ

          ΚΩΔ: 721992 Μηχανισμός                                                                         ΚΩΔ: 721992 Μηχανισμός

                                                                            

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ                                                                            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

          Εντοιχισμού με TechnoBox                                                                                  με στήριγμα

             KΩΔ: 141900 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 141200 Xρωμέ

          ΚΩΔ: 721993 Μηχανισμός                                                                         ΚΩΔ: 721992 Μηχανισμός

                                                                            

              ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ                                                                 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ με στήριγμα

              KΩΔ: 141359 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 141150 Xρωμέ

          ΚΩΔ: 721992 Μηχανισμός                                                                         ΚΩΔ: 721992 Μηχανισμός 

 

KLS

                                                      Σειρά GARDEN

                                                                            

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ με βαλβίδα κλίκερ                                     ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ με βαλβίδα κλίκερ 

              KΩΔ: 690310 Xρωμέ                                                                               KΩΔ: 690330 Xρωμέ

                                                                            

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ                                                                                ΚΟΛΩΝΑ ΝΤΟΥΣ

                με στήριγμα ντους                                                               με μπαταρία,τηλέφωνο ντους,κεφαλή ντους     

              KΩΔ: 690320 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 690350 Xρωμέ

                                                     Σειρά CHICAGO

                                                                            

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ με βαλβίδα κλίκερ                                           ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ με βαλβίδα κλίκερ

               KΩΔ: 690510 Xρωμέ                                                                               KΩΔ: 690530 Xρωμέ

                                                                         

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ                                                                             ΚΟΛΩΝΑ ΝΤΟΥΣ

               με στήριγμα ντους                                                                 με μπαταρία,τηλέφωνο ντους,κεφαλή ντους

             KΩΔ: 690520 Xρωμέ                                                                               KΩΔ: 690550 Xρωμέ

                                                      Σειρά LINKOLN

                                                                             

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ με βαλβίδα κλίκερ                                             ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ με βαλβίδα κλίκερ

           KΩΔ: 690210 Xρωμέ                                                                                     KΩΔ: 690230 Xρωμέ

                                                                                      

                                                     ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ με στήριγμα ντους

                                                                    KΩΔ: 690220 Xρωμέ

                                                     Σειρά SEATTLE

                                                                            

    ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ με βαλβίδα κλίκερ                                           ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ με βαλβίδα κλίκερ

            KΩΔ: 690110 Xρωμέ                                                                                   KΩΔ: 690130 Xρωμέ

                                                                            

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ με στήριγμα ντους                                       ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ με στήριγμα ντους

           KΩΔ: 690120 Xρωμέ                                                                                   KΩΔ: 690140 Xρωμέ

                                                      Σειρά CINCINATI

                                                                            

  ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ με βαλβίδα κλίκερ                                              ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ με βαλβίδα κλίκερ

               KΩΔ: 690610 Xρωμέ                                                                                KΩΔ: 690630 Xρωμέ

                                                                            

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ με στήριγμα ντους                                       ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ με στήριγμα ντους

              KΩΔ: 690620 Xρωμέ                                                                                KΩΔ: 690640 Xρωμέ

                                                    Σειρά SENTOSA

                                                                            

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ με βαλβίδα κλίκερ                                            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ με βαλβίδα κλίκερ

             KΩΔ: 690710 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 690730 Xρωμέ

                                                              

                                                      ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ με στήριγμα ντους

                                                                     KΩΔ: 690720 Xρωμέ

                                               Σειρά SENTOSA BRONZE

                                                                                

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ με βαλβίδα κλίκερ                                             ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ με βαλβίδα κλίκερ

              KΩΔ: 690810 Bronze                                                                                  KΩΔ: 690830 Bronze

                                                                          

                                                      ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ με σπιράλ & τηλέφωνο

                                                                         KΩΔ: 690820 Bronze

                                                          Σειρά CAMP

                                                                             

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ με βαλβίδα κλίκερ                                             ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ με βαλβίδα κλίκερ

               KΩΔ: 690910 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 690930 Xρωμέ

                                                                   

                                                 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ με σπιράλ & τηλέφωνο

                                                                      KΩΔ: 690920 Xρωμέ

                                                        Σειρά CRINA

                                                                            

           ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ                                                                            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ

          υψηλή με βαλβίδα κλίκερ                                                                       επιτραπέζια με βαλβίδα κλίκερ 

              KΩΔ: 690410 Xρωμέ                                                                                KΩΔ: 690411 Xρωμέ

                                                                            

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ με βαλβίδα κλίκερ                                              ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ με στήριγμα ντους

              KΩΔ: 690430 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 690420 Xρωμέ

                                                                 

                                                    ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ με στήριγμα ντους

                                                                      KΩΔ: 690440 Xρωμέ

                                    Σειρά NOBLE - 40 mm ορειχάλκινη

                                                                         

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ με βαλβίδα κλίκερ                                           ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ με βαλβίδα κλίκερ

              KΩΔ: 691010 Xρωμέ                                                                              KΩΔ: 691030 Xρωμέ 

    ΚΩΔ: 112000 Β Μηχανισμόs Sedal                                                         ΚΩΔ: 112000 Β Μηχανισμόs Sedal

                                                                    

                                                      ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ με στήριγμα

                                                                  KΩΔ: 691020 Xρωμέ
                                                      KΩΔ: 112000 Β Μηχανισμόs Sedal

                                      Σειρά LAN - 40 mm ορειχάλκινη

                                                                            

           ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ                                                                              ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ

         με βαλβίδα αυτόματη ΑBS                                                                         με βαλβίδα αυτόματη ΑBS

             KΩΔ: 691110 Xρωμέ                                                                                  KΩΔ: 691130 Xρωμέ 
   ΚΩΔ: 112000 Β Μηχανισμόs Sedal                                                              ΚΩΔ: 112000 Β Μηχανισμόs Sedal

                                                                     

                                                  ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ με σπιράλ & τηλέφωνο

                                                                   KΩΔ: 691120 Xρωμέ 
                                                        ΚΩΔ: 112000 Β Μηχανισμόs Sedal

                                 Σειρά CHEVIGNON - 35mm ορειχάλκινη

                                                                            

           ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ                                                                              ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ
          με βαλβίδα αυτόματη ΑBS                                                                        με βαλβίδα αυτόματη ΑBS

              KΩΔ: 691210 Xρωμέ                                                                                KΩΔ: 691230 Xρωμέ
    ΚΩΔ: 111930 Β Μηχανισμόs Sedal                                                             ΚΩΔ: 111930 Β Μηχανισμόs Sedal

                                                                            

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ                                                                          ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ
            με σπιράλ & τηλέφωνο                                                                              με σπιράλ & τηλέφωνο

             KΩΔ: 691220 Xρωμέ                                                                                  KΩΔ: 691240 Xρωμέ
    ΚΩΔ: 111940 Β Μηχανισμόs Sedal                                                             ΚΩΔ: 111940 Β Μηχανισμόs Sedal

Copyright 2021  Πετρόπουλος Πέτρος