^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Larsd Σειρά 3100

                                                        Αξεσουάρ Μπάνιου Larsd

                                                                        Σειρά 3100

                                                                            

     Σαπουνοθήκη (κρύσταλλο ματ)                                                                 Ποτηροθήκη (ποτήρι ματ)

     ΚΩΔ: 743159 Xρωμέ                                                                                      ΚΩΔ: 743158 Xρωμέ

     ΚΩΔ: 740002 Σαπουνοθήκης ματ (ανταλ.)                                            ΚΩΔ: 740001 Ποτήρι ματ (ανταλ.)

                                                                            

                     Άγγιστρο                                                                                             Ντισπένσερ

                                                                                                                            ΚΩΔ: 743152 Xρωμέ
              ΚΩΔ: 743154 Xρωμέ                                                                  ΚΩΔ: 740003 Μπουκάλι ματ (ανταλ.)
                                                                                                                     ΚΩΔ: 740004 Αντλία (ανταλ.)

                                                                                    

                       Κρίκος                                                                                                Χαρτοθήκη

              ΚΩΔ: 743160 Xρωμέ                                                                              ΚΩΔ: 743151 Xρωμέ

                                                                            

           Σπογγοθήκη 20χ12χ3Η                                                                           Σπογγοθήκη Χρωμέ

             ΚΩΔ: 744510 Xρωμέ                                                                            ΚΩΔ: 740300 30χ12χ9Η
                                                                                                                        ΚΩΔ: 740400 40χ12χ9Η

                                                                            

         Πετσετοθήκη μονή 60 cm                                                                      Πετσετοθήκη διπλή 60 cm

             ΚΩΔ: 743124 Xρωμέ                                                                              ΚΩΔ: 743148 Xρωμέ

Larsd Σειρά 3300

                                                        Αξεσουάρ Μπάνιου Larsd

                                                                        Σειρά 3300

                                                                            

     Σαπουνοθήκη (κρύσταλλο ματ)                                                                 Ποτηροθήκη (ποτήρι ματ)

     ΚΩΔ: 743359 Xρωμέ                                                                                      ΚΩΔ: 743358 Xρωμέ

     ΚΩΔ: 740002 Ματ σαπουνοθήκης (ανταλ.)                                            ΚΩΔ: 740001 Ποτήρι ματ (ανταλ.)

                                                                            

                     Άγγιστρο                                                                                             Ντισπένσερ

                                                                                                                            ΚΩΔ: 743352 Xρωμέ
              ΚΩΔ: 743354 Xρωμέ                                                                  ΚΩΔ: 740003 Μπουκάλι ματ (ανταλ.)
                                                                                                                     ΚΩΔ: 740004 Αντλία (ανταλ.)

                                                                                    

                       Κρίκος                                                                                                Χαρτοθήκη

              ΚΩΔ: 743360 Xρωμέ                                                                              ΚΩΔ: 743351 Xρωμέ

                                                                            

           Σπογγοθήκη 20χ12χ3Η                                                                           Σπογγοθήκη Χρωμέ

             ΚΩΔ: 744510 Xρωμέ                                                                            ΚΩΔ: 740300 30χ12χ9Η
                                                                                                                        ΚΩΔ: 740400 40χ12χ9Η

                                                                            

         Πετσετοθήκη μονή 60 cm                                                                      Πετσετοθήκη διπλή 60 cm

             ΚΩΔ: 743324 Xρωμέ                                                                              ΚΩΔ: 743348 Xρωμέ

                                                                            

      Ραφιέρα πετσετών 61χ22χ10Η                                                                       Χαρτοθήκη κάθετη

             ΚΩΔ: 743322 Xρωμέ                                                                               ΚΩΔ: 746751 Xρωμέ

Larsd Σειρά 5900

                                                        Αξεσουάρ Μπάνιου Larsd

                                                                        Σειρά 5900

                                                                            

     Σαπουνοθήκη (κρύσταλλο ματ)                                                                 Ποτηροθήκη (ποτήρι ματ)

     ΚΩΔ: 745959 Xρωμέ                                                                                      ΚΩΔ: 745958 Xρωμέ

     ΚΩΔ: 740002 Σαπουνοθήκης ματ (ανταλ.)                                            ΚΩΔ: 740001 Ποτήρι ματ (ανταλ.)

                                                                            

                     Άγγιστρο                                                                                             Ντισπένσερ

                                                                                                                            ΚΩΔ: 745952 Xρωμέ
              ΚΩΔ: 745954 Xρωμέ                                                                  ΚΩΔ: 740003 Μπουκάλι ματ (ανταλ.)
                                                                                                                     ΚΩΔ: 740004 Αντλία (ανταλ.)

                                                                                    

                       Κρίκος                                                                                                Χαρτοθήκη

              ΚΩΔ: 745960 Xρωμέ                                                                              ΚΩΔ: 745951 Xρωμέ

                                                                            

           Σπογγοθήκη 20χ12χ3Η                                                                           Σπογγοθήκη Χρωμέ

             ΚΩΔ: 744510 Xρωμέ                                                                            ΚΩΔ: 740300 30χ12χ9Η
                                                                                                                        ΚΩΔ: 740400 40χ12χ9Η

                                                                             

                                                             Πετσετοθήκη μονή 60 cm

                                                                 ΚΩΔ: 745924 Xρωμέ                                     

Larsd Σειρά 5600

                                                        Αξεσουάρ Μπάνιου Larsd

                                                                        Σειρά 5600

                                                                            

     Σαπουνοθήκη (κρύσταλλο ματ)                                                                 Ποτηροθήκη (ποτήρι ματ)

     ΚΩΔ: 745659 Xρωμέ                                                                                      ΚΩΔ: 745658 Xρωμέ

     ΚΩΔ: 740002 Ματ σαπουνοθήκης (ανταλ.)                                            ΚΩΔ: 740001 Ποτήρι ματ (ανταλ.)

                                                                            

                     Άγγιστρο                                                                                             Ντισπένσερ

                                                                                                                            ΚΩΔ: 745652 Xρωμέ
              ΚΩΔ: 745654 Xρωμέ                                                                  ΚΩΔ: 740003 Μπουκάλι ματ (ανταλ.)
                                                                                                                     ΚΩΔ: 740004 Αντλία (ανταλ.)

                                                                                    

                       Κρίκος                                                                                                Χαρτοθήκη

              ΚΩΔ: 745660 Xρωμέ                                                                              ΚΩΔ: 745651 Xρωμέ
                                                                                                                      ΚΩΔ: 745651 Κ Με καπάκι

                                                                            

           Σπογγοθήκη 20χ12χ3Η                                                                           Σπογγοθήκη Χρωμέ

             ΚΩΔ: 744510 Xρωμέ                                                                            ΚΩΔ: 740300 30χ12χ9Η
                                                                                                                        ΚΩΔ: 740400 40χ12χ9Η

                                                                             

                                                             Πετσετοθήκη μονή 60 cm

                                                                  ΚΩΔ: 745624 Xρωμέ                                     

Larsd Σειρά 6900

                                                        Αξεσουάρ Μπάνιου Larsd

                                                                        Σειρά 6900

                                                                            

     Σαπουνοθήκη (κρύσταλλο ματ)                                                                 Ποτηροθήκη (ποτήρι ματ)

     ΚΩΔ: 746959 Xρωμέ                                                                                      ΚΩΔ: 746958 Xρωμέ

     ΚΩΔ: 740002 Ματ σαπ/θήκης (ανταλ.)                                                  ΚΩΔ: 740001 Ποτήρι ματ (ανταλ.)

                                                                            

                     Άγγιστρο                                                                                             Ντισπένσερ

                                                                                                                            ΚΩΔ: 746952 Xρωμέ
              ΚΩΔ: 746954 Xρωμέ                                                                  ΚΩΔ: 740003 Μπουκάλι ματ (ανταλ.)
                                                                                                                     ΚΩΔ: 740004 Αντλία (ανταλ.)

                                                                                    

                       Κρίκος                                                                                                Χαρτοθήκη

             ΚΩΔ: 746960 Xρωμέ                                                                              ΚΩΔ: 746951 Xρωμέ

 

                                                                            

           Σπογγοθήκη 20χ12χ3Η                                                                           Σπογγοθήκη Χρωμέ

             ΚΩΔ: 744510 Xρωμέ                                                                             ΚΩΔ: 740300 30χ12χ9Η
                                                                                                                         ΚΩΔ: 740400 40χ12χ9Η

                                                                                  

         Πετσετοθήκη μονή 60 cm                                                                      Πετσετοθήκη διπλή 60 cm

             ΚΩΔ: 746924 Xρωμέ                                                                              ΚΩΔ: 746948 Xρωμέ

                                                                            

             Ραφιέρα 61χ19χ12Η                                                                                  Πιγκάλ επίτοιχο

             ΚΩΔ: 746923 Xρωμέ                                                                               ΚΩΔ: 746957 Xρωμέ

Copyright 2021  Πετρόπουλος Πέτρος