^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Έπιπλα Μπάνιου

                                                                            

                     Σειρά Alba                                                                                            Σειρά Aria

             ΔΙΑΣΤ: 85cm / 105cm                                                                             ΔΙΑΣΤ: 90cm / 100cm     

   ΧΡΩΜΑΤΑ: Monti Gris, Monti Beize                                                         ΧΡΩΜΑΤΑ: Graffito, Marron, Caramel

                                                                            

                Σειρά Aria Crystal                                                                                    Σειρά Azzurra

             ΔΙΑΣΤ: 90cm / 100cm                                                                                 ΔΙΑΣΤ: 70x50cm     

   ΧΡΩΜΑΤΑ: Graffito, Marron, Caramel                                 ΧΡΩΜΑΤΑ:Lucido Nero,Lucido Rosso,Lucido Mocca

                                                                            

                   Σειρά Bianca                                                                                           Σειρά Diana

             ΔΙΑΣΤ: 85cm / 105cm                                                                             ΔΙΑΣΤ: 80cm / 100cm     

   ΧΡΩΜΑΤΑ: Linea Silver, Linea Ice                                                          ΧΡΩΜΑΤΑ: Monti Gris, Monti Beize

                                                                            

                     Σειρά Eolos                                                                                           Σειρά Ermis

    ΔΙΑΣΤ: 65cm / 75cm / 85cm / 95cm                                                            ΔΙΑΣΤ: 60 cm / 80 cm / 100 cm     

     ΧΡΩΜΑΤΑ: Wenge , Δρύς, Ivory                                                                ΧΡΩΜΑΤΑ: Wenge , Δρύς, Ivory

                                                                            

                   Σειρά Ermis                                                                                            Σειρά Melia

      ΔΙΑΣΤ: 60 cm / 80 cm / 100 cm                                                                     ΔΙΑΣΤ: 80 cm / 100 cm     

     ΧΡΩΜΑΤΑ: Wenge , Δρύς, Ivory                                                             ΧΡΩΜΑΤΑ: Line Wenge , Line Ivory

                                                                            

                    Σειρά Evita                                                                                              Σειρά Lea

       ΔΙΑΣΤ: 60 cm / 80 cm / 100 cm                                                                         ΔΙΑΣΤ: 45x45cm

   ΧΡΩΜΑΤΑ: Wenge , Oak, Bianco Oregon                                         ΧΡΩΜΑΤΑ: Wenge , Oak, Bianco Oregon

                                                                                             

                   Σειρά Linea                                                                                         Σειρά Eva

                ΔΙΑΣΤ: 45x45cm                                                                                 ΔΙΑΣΤ: 36x28 cm   

         ΧΡΩΜΑΤΑ: Vulcano , Coibra                                                         ΧΡΩΜΑΤΑ: Monti Gris, Monti Beize

                                                                                                   

                     Σειρά Melita                                                                                          Σειρά Opera

                  ΔΙΑΣΤ: 48x27 cm                                                                           ΔΙΑΣΤ: 65 cm/ 85 cm / 95 cm     

     ΧΡΩΜΑΤΑ: Monti Gris, Monti Beiz                                                         ΧΡΩΜΑΤΑ: Monti Gris, Monti Beize

                                                                            

                   Σειρά Renata                                                                                          Σειρά Sera

            ΔΙΑΣΤ: 80 cm / 100 cm                                                                             ΔΙΑΣΤ: 60cm/ 80cm     

        ΧΡΩΜΑΤΑ: Vulcano , Coibra                                                              ΧΡΩΜΑΤΑ: Graffito, Marron, Caramel

                                                                            

                   Σειρά Serena                                                                                         Σειρά Silvia

                 ΔΙΑΣΤ: 80x50 cm                                                                                   ΔΙΑΣΤ: 80x50 cm   

               ΧΡΩΜΑΤΑ: Marron                                                                           ΧΡΩΜΑΤΑ: Vulcano , Coibra

 

Copyright 2021  Πετρόπουλος Πέτρος