^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

                                  ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΑΠΛΕΣ / ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

                                                                          GLASS

                                                                                                                                                    

                    ΜΠΑΝΙΕΡΑ                                                                                             ΜΠΑΝΙΕΡΑ 
        Eden 180 x 80 x 50h / 300lt                                                                     Eden 190 x 90 x 50h / 372lt

       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HANSGROHE                                                                    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HANSGROHE

   KΩΔ: 5411004 απλή                                                                              KΩΔ: 5411005 απλή
   ΚΩΔ: 5412004 υδρομασάζ 8 jet 1,2hp                                                   ΚΩΔ: 5412005 υδρομασάζ 8 jet 1,2hp
   ΚΩΔ: 5413019 μπροστινή ποδιά                                                           ΚΩΔ: 5413027 μπροστινή ποδιά 
   ΚΩΔ: 5413020 πλαϊνή ποδιά                                                                 ΚΩΔ: 5413028 πλαϊνή ποδιά 
   ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης                                                                  ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης 
   ΚΩΔ: 5413013 μαξιλάρι μαύρο                                                              ΚΩΔ: 5413013 μαξιλάρι μαύρο 
   ΚΩΔ: 269894 αυτόματη βαλβίδα                                                           ΚΩΔ: 269894 αυτόματη βαλβίδα

                                                                              

                     ΜΠΑΝΙΕΡΑ                                                                                             ΜΠΑΝΙΕΡΑ 
        Eden 170 x 75 x 50h / 270lt                                                                     Eden 170 x 70 x 45h / 194lt

       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HANSGROHE                                                                    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HANSGROHE

   KΩΔ: 5411004 απλή                                                                             KΩΔ: 5411002 απλή
   ΚΩΔ: 5412004 υδρομασάζ 6 jet 1,2hp                                                  ΚΩΔ: 5412002 υδρομασάζ 6 jet 1,2hp
   ΚΩΔ: 5413019 μπροστινή ποδιά                                                          ΚΩΔ: 5413010 μπροστινή ποδιά 
   ΚΩΔ: 5413020 πλαϊνή ποδιά                                                                ΚΩΔ: 5413011 πλαϊνή ποδιά 
   ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης                                                                 ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης 
   ΚΩΔ: 5413013 μαξιλάρι μαύρο                                                             ΚΩΔ: 5413013 μαξιλάρι μαύρο 
   ΚΩΔ: 269894 αυτόματη βαλβίδα

                                                                                  

                    ΜΠΑΝΙΕΡΑ                                                                                             ΜΠΑΝΙΕΡΑ
            Pop 170 x 70 x 43.5 Β                                                                            Pop 170 x 75 x 43,5 Β

   KΩΔ: 5411013 Απλή μπανιέρα                                                     KΩΔ: 5411014 Απλή μπανιέρα
   ΚΩΔ: 5413050 Mπροστινή ποδιά                                                 ΚΩΔ: 5412014 Υδρομασάζ με 8 jet, 1.2hp
   ΚΩΔ: 5413053 Πλαϊνή ποδιά 
   ΚΩΔ: 5413060 Μαξιλάρι μαύρο                                                                       Pop 180 x 80 x 43.5 Β
   ΚΩΔ: 5413003 Σετ στήριξης                                                         ΚΩΔ: 5411015 Απλή μπανιέρα 
   ΚΩΔ: 119892 Αυτόματη βαλβίδα                                                 ΚΩΔ: 5412016 Υδρομασάζ με 8 jet, 1.2hp

                                                                              

                   ΜΠΑΝΙΕΡΑ                                                                                              ΜΠΑΝΙΕΡΑ 
         Lis 180 x 80 x 46 Β / 175lt                                                                       Lis 170 x 80 x 41 Β / 180lt
           ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DAMIXA                                                                             ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DAMIXA

   KΩΔ: 5421016 απλή                                                                          KΩΔ: 5421017 απλή
   ΚΩΔ: 5422018 υδρομασάζ με 6 jet 1,2hp                                           ΚΩΔ: 5422019 υδρομασάζ με 6 jet 1,2hp
   ΚΩΔ: 5413056 μπροστινή ποδιά                                                       ΚΩΔ: 5413058 μπροστινή ποδιά
   ΚΩΔ: 5413057 πλαϊνή ποδιά                                                             ΚΩΔ: 5413059 πλαϊνή ποδιά
   ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης                                                              ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης

                                                                                                                                               

                    ΜΠΑΝΙΕΡΑ                                                                                             ΜΠΑΝΙΕΡΑ 
          Lis 170 x 75 x 41 Β / 180lt                                                                      Lis 170 x 70 x 41 Β / 170lt
            ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DAMIXA                                                                           ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DAMIXA

   KΩΔ: 5421018 απλό                                                                        KΩΔ: 5411008 απλό
   ΚΩΔ: 5422020 υδρομασάζ με 6 jet 1,2hp                                         ΚΩΔ: 5422021 υδρομασάζ με 6 jet 1,2hp
   ΚΩΔ: 5423001 μπροστινή ποδιά                                                     ΚΩΔ: 5423001 μπροστινή ποδιά
   ΚΩΔ: 5423003 πλαϊνή ποδιά                                                           ΚΩΔ: 5423002 πλαϊνή ποδιά
   ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης                                                            ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης
   ΚΩΔ: 5413035 μπροστινή ποδιά με σχέδιος

                                                                              

                   ΜΠΑΝΙΕΡΑ                                                                                             ΜΠΑΝΙΕΡΑ
              Lis 160 x 70 / 110lt                                                                                 Lis 150 x 70 / 110lt

   KΩΔ: 5421008 απλή                                                                                   KΩΔ: 5421009 απλή
   KΩΔ: 5423004 μπροστινή ποδιά                                                                KΩΔ: 5423005 μπροστινή ποδιά
   KΩΔ: 5423002 πλαϊνή ποδιά                                                                      KΩΔ: 5423002 πλαϊνή ποδιά
   ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης                                                                        ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης

                                                                                  

                   ΜΠΑΝΙΕΡΑ                                                                                             ΜΠΑΝΙΕΡΑ
             Ciclamino 120 x 70                                                                                     Eolo 105 x 70

           KΩΔ: 5421006 καθιστό                                                                              KΩΔ: 5421005 απλή
                                                                                                                      ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης

                                                                                  

                    ΜΠΑΝΙΕΡΑ                                                                                             ΜΠΑΝΙΕΡΑ
                  Mini 105 x 70                                                                                      Bucaneve 140 x 70

           KΩΔ: 5421007 καθιστό                                                                              KΩΔ: 5421004 απλή
                                                                                                                      ΚΩΔ: 5413003 σετ στήριξης

                                                                                                                                             

                                                                         ΜΠΑΝΙΕΡΑ
                                                                       Mini 105 x 70

                                                                KΩΔ: 5421007 καθιστό

                                                                              

         ΜΠΑΝΙΕΡΑ CUBIC Απλή                                                                      ΜΠΑΝΙΕΡΑ CUBIC Απλή 

   KΩΔ: 54317080 170 X 80 X 40 Β                                                              KΩΔ: 54318080 180 X 80 X 40 Β
   ΚΩΔ: 54317075 170 X 75 X 40 Β                                                              KΩΔ: 54316070 160 X 70 X 40 Β
   ΚΩΔ: 54317070 170 X 70 X 40 Β                                                              ΚΩΔ: 54315070 150 X 70 X 40 Β
   ΚΩΔ: 119892 Αυτόματη βαλβίδα                                                            ΚΩΔ: 54314070 140 X 70 X 40 Β
   ΚΩΔ: 269893 Αυτόματη βαλβίδα                                                            ΚΩΔ: 269893 Αυτόματη βαλβίδα
   ΚΩΔ: 5413003 Σετ στήριξης                                                                   ΚΩΔ: 269893 Αυτόματη βαλβίδα
                                                                                                                ΚΩΔ: 5413003 Σετ στήριξης

Copyright 2021  Πετρόπουλος Πέτρος