^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Art Design

                                                                     Σειρά BLITZ

                                                                            

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ                                                                      ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ υψηλή 

              KΩΔ: 141309 Xρωμέ                                                                                KΩΔ: 141309P Xρωμέ

          ΚΩΔ: 721992 Μηχανισμός                                                                         ΚΩΔ: 721992 Μηχανισμός

                                                                            

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ                                                                            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

          Εντοιχισμού με TechnoBox                                                                                  με στήριγμα

             KΩΔ: 141900 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 141200 Xρωμέ

          ΚΩΔ: 721993 Μηχανισμός                                                                         ΚΩΔ: 721992 Μηχανισμός

                                                                            

              ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ                                                                 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ με στήριγμα

              KΩΔ: 141359 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 141150 Xρωμέ

          ΚΩΔ: 721992 Μηχανισμός                                                                         ΚΩΔ: 721992 Μηχανισμός 

 

Copyright 2021  Πετρόπουλος Πέτρος