^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

                                                     ΣΠΟΓΓΟΘΗΚΕΣ

                                                                                

           Σπογγοθήκη γωνιακή                                                                                   Σπογγοθήκη

                    22x22x9H                                                                                                20x12x3H

            ΚΩΔ: 740310 Xρωμέ                                                                               ΚΩΔ: 744510 Xρωμέ

                                                                            

      Σπογγοθήκη γωνιακή διπλή                                                                             Σπογγοθήκη

                   22x22x38Η                                                                                               30x12x9H

            ΚΩΔ: 740320 Xρωμέ                                                                        ΚΩΔ: 740300 30x12x9H Xρωμέ

                                                                                                                   ΚΩΔ: 740400 40x12x9H Xρωμέ

Copyright 2021  Πετρόπουλος Πέτρος