^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

                                                                        ΚΑΜΠΙΝΕΣ

                                                     Καμπίνες Οβάλ

                                                                            

   Σειρά 5000 D SC131 Οβάλ, χρωμέ πλαίσιο                                 Σειρά 5000 SC101 Οβάλ, χρωμέ πλαίσιο

         ΚΩΔ.    ΔΙΑΣΤ.  ΥΨΟΣ CR                                                                       ΚΩΔ.     ΔΙΑΣΤ.  ΥΨΟΣ CR                                                 
         441083  80-80    1,85    C5                                                                       441080   80-80    1,85    C1
         441093  90-90    1,85    C5                                                                       441090   90-90    1,85    C1
                                                                                                                       441088   80-80    1,85    C3
                                                                                                                       441098   90-90    1,85    C3
                                                                                                                       441080S 80-80    1,75    C1
                                                                                                                       441090S 90-90    1,75    C1
                                                                                                                       441088S 80-80    1,75    C3
                                                                                                                       441098S 90-90    1,75    C3

                                              Καμπίνες Τετράγωνες

                                                                            

         Σειρά 4000 SC100/SC102                                                                         Σειρά 4000 SC101/SC102

           ΚΩΔ.         ΔΙΑΣΤ.        ΥΨΟΣ  CR                                                    ΚΩΔ.         ΔΙΑΣΤ.        ΥΨΟΣ  CR                                                
      441270   70-80X70-80         1,85     C1                                                   441270S  70-80X70-80     1,75    C1
      441280   70-80X80-90         1,85     C1                                                   441280S  70-80X80-90     1,75    C1
      441290   80-90X80-90         1,85     C1                                                   441290S  80-90X80-90     1,75    C1
      447110   70-80X90-100       1,85     C1                                                   447110S  70-80X90-100    1,75    C1
      448110   80-90X110-120     1,85     C1                                                   448110S  80-90X110-120  1,75    C1
      441278   70-80X70-80        1,85     C3                                                    441278S  70-80X70-80      1,75   C3
      441288   70-80X80-90        1,85     C3                                                    441298S  80-90X80-90      1,75   C3
      441298   80-90X80-90        1,85     C3                                                    447118S  70-80X90-100    1,75   C3
      447118   70-80X90-100      1,85     C3                                                    448118S  80-90X110-120   1,75   C3
      448118   80-90X110-120    1,85     C3

                                                                           

 Σειρά 4000 D SC136 Τετράγωνη, χρωμέ πλαίσιο

 ΚΩΔ.      ΔΙΑΣΤ.    ΥΨΟΣ    CR
441273     70-80       1,85      C5
441283     80-80       1,85      C5
447112     70-90       1,85      C5
447113    70-100      1,85      C5
448112    80-100      1,85      C5
448113    80-120      1,85      C5

 

 

                                  Πόρτες - Επάλληλα - Διαχωριστικά Ντουσιέρας

                                                                            

   Σειρά 7000 SC136 Πτυσσόμενη πόρτα ντουσιέρας                      Σειρά 7000 SC118 Επάλληλο ντουσιέρας

                       Κωδικοί                                                                                                Κωδικοί
         443208    443808    443308                                                                     443210     443810    443310
         4432081  4438081  4433081                                                                    4432101   4438101  4433101
         4432082  4438082  4433082                                                                    4432102   4438102  4433102
         443209    443809    443309                                                                     443211     443811    443311
         4432091  4438091  4433091                                                                    4432111   4438111  4433111
         4432092  4438092  4433092                                                                    4432112   4438112  4433112
                                                                                                                      443212    443812    443312
                                                                                                                      4432121  4438121  4433121
                                                                                                                      4432122  4438122  4433122

                                                                            

    Σειρά 7000 SC117 Επάλληλο ντουσιέρας                                      Σειρά 7000 SC122 Πρόσθετο πλαϊνό για

                                                                                                                                   επάλληλο ντουσιέρας

                      Κωδικοί                                                                                   ΚΩΔ.    ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ    CR
          443213   443216    443315                                                                    443170      70 Χ 185       C1
          4432131 4432161  4433151                                                                   443180      80 Χ 185       C1
          4432132 4432162  4433152                                                                   443190      90 Χ 185       C1
          443214   443313    443316                                                                    443870      70 Χ 185       C3
         4432141  4433131  4433161                                                                   443880      80 Χ 185       C3
         4432142  4433132  4433162                                                                   443890      90 Χ 185       C3
         443215    443314                                                                                   443370      70 Χ 185       C5
         4432151  4433141                                                                                 443380       80 Χ 185      C5
         4432152  4433142                                                                                 443390       90 Χ 185      C5

        

Σειρά 7100 DF3911 Μονόπτυχο μπανιέρας

Διαφανές κρύσταλλο C1 6 mm
Xρωμέ προφίλ αλουμινίου
Λαβή
Αντιστρέψιμο

KΩΔ: 4431840 85 X 140 Χ 6 cm (πάχος) C1                                                                    

            

 

 

                                                                            

               Σειρά 7100 SC110                                                                                  Σειρά 7100 DF3912

   Τρίπτυχο μπανιέρας πτυσσόμενο                                                               Διαχωριστικό μπανιέρας

   Kρύσταλλο διαφανές C1 ή decor C3                                                       Kρύσταλλο διαφανές C1 6 mm
   Xρωμέ πλαίσιο αλουμινίου                                                                    Xρωμέ προφίλ αλουμινίου
   Αντιστρέψιμο                                                                                          Λαβή

   KΩΔ: 4431340 130 X 140(Η) C1                                                        KΩΔ: 4431240 126 X 140 Χ 6 (πάχος) C1
   KΩΔ: 4431348 130 X 140(Η) C3

                                                                            

    Σειρά 7000 SC117S Επάλληλο μπανιέρας                                  Σειρά 7000 SC122S Πρόσθετο πλαϊνό για

                                                                                                                                     επάλληλο μπανιέρας

   KΩΔ: 445055 150 - 155 C1                                                                              KΩΔ: 447014 70 X 140 C1
   KΩΔ: 446055 160 - 165 C1                                                                              KΩΔ: 448014 80 X 140 C1

   KΩΔ: 447055 170 - 175 C1                                                                              KΩΔ: 449014 90 X 140 C1
   KΩΔ: 449990 2,5 Χ 140 Προφίλ                                                                 KΩΔ: 449990 2,5 Χ 140 Προφίλ 
   αλουμινίου προέκτασης καμπίνας                                                        αλουμινίου προέκτασης καμπίνας

Copyright 2021  Πετρόπουλος Πέτρος