^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Eurorama

                                                                     Σειρά BLOG

                                                                            

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ                                                                  ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΥΨΗΛΗ Α/Β 

                με βαλβίδα κλίκερ

              KΩΔ: 135309 Xρωμέ                                                                               KΩΔ: 135309P Xρωμέ

                                                                            

            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ                                                                            ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 

                    με στήριγμα                                                                                   εντοιχισμού με TechnoBox

             KΩΔ: 135200 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 135900 Xρωμέ

                                                                            

   ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΤΟΥΣΙΕΡΑΣ με στήριγμα                                                             ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΕ Α/Β

              KΩΔ: 135150 Xρωμέ                                                                                 KΩΔ: 135359 Xρωμέ

 

Copyright 2021  Πετρόπουλος Πέτρος